Порядок  подання  (з дотриманням конфіденційності)
заяви 
про випадки булінгу (цькування)

   

1.     Усі здобувачі освіти, педагогічні працівники закладу, батьки та інші учасники освітнього процесу повинні обов’язково повідомити директора навчального закладу про випадки булінгу (цькування), учасниками або свідками якого вони стали, або підозрюють про його вчинення по відношенню до інших осіб за зовнішніми ознаками, або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб.

2.   На ім’я директора закладу пишеться заява (конфіденційність гарантується) про випадок боулінгу (цькування).

            3.  Директор закладу видає наказ про проведення розслідування та                  створення комісії з розгляду випадку булінгу (цькування), скликає її засідання.

            4.   До складу такої комісії входять педагогічні працівники (у тому числі психолог, соціальний педагог), батьки постраждалого та булерів, керівник навчального закладу та інші зацікавлені особи.

          5.  Рішення комісії реєструються в окремому журналі, зберігаються в паперовому вигляді з оригіналами підписів усіх членів комісії.

 

 

Порядок реагування на доведені випадки
булінгу (цькування) та відповідальність осіб,
причетних до булінгу

1.     Усі здобувачі освіти, педагогічні працівники закладу, батьки та інші учасники освітнього процесу повинні обов’язково повідомити директора навчального закладу про випадки булінгу (цькування), учасниками або свідками якого вони стали, або підозрюють про його вчинення по відношенню до інших осіб за зовнішніми ознаками, або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб.

2.   На ім’я директора закладу пишеться заява (конфіденційність гарантується) про випадок боулінгу (цькування).

            3.  Директор закладу видає наказ про проведення розслідування та                  створення комісії з розгляду випадку булінгу (цькування), скликає її засідання.

            4.   До складу такої комісії входять педагогічні працівники (у тому числі психолог, соціальний педагог), батьки постраждалого та булерів, керівник навчального закладу та інші зацікавлені особи.

          5.  Рішення комісії реєструються в окремому журналі, зберігаються в паперовому вигляді з оригіналами підписів усіх членів комісії.

 

 «Затверджено»

Директор ЗОШ №28

_____________О.В.Килинич

ПЛАН

заходів щодо профілактики булінгу

2019/2020 навчальний рік

№ п/п

Назва заходу

Цільова аудиторія

Термін виконання

Відповідальний

Інформаційно-профілактичні заходи

1

Обговорення питання протидії булінгу на загальношкільній батьківській конференції

Батьки здобувачів освіти

Вересень

Директор

О.В.Килинич

2

Засідання методичного об’єднання класних керівників на тему «Протидія булінгу в учнівському колективі »

Класні керівники та класоводи

Жовтень

Заступник директора з ВР

Т.В. Чайковська-Лукинів

3

Розробка пам’ятки «Маркери булінгу»

Педагогіч-

ний колектив

Жовтень

Заступник директора з ВР

Т.В. Чайковська-Лукинів

4

Складання порад «Як допомогти дітям упоратися з булінгом»

1 – 11

Упродовж року

Практичний психолог  

С.В.Красовська

5

Контроль стану попередження випадків  булінгу

Нарада при директорі

Грудень

Травень

Директор

О.В.Килинич

6

Круглий стіл для педагогічного колективу «Безпечна школа. Маски булінгу»

Педагогічний колектив

Березень

Практичний психолог  

С.В.Красовська

7

Вивчення законодавчих документів, практик протидії цькуванню

Педагогічний колектив

Упродовж року

Заступник директора з ВР

Т.В. Чайковська-Лукинів

Формування навичок дружніх стосунків здобувачів освіти

1

Проведення ранкових зустрічей  з метою формування навичок дружніх стосунків

1-4

Упродовж року

Класоводи

2

Створення морально безпечного освітнього простору, формування позитивного мікроклімату та толерантної міжособистісної взаємодії в ході годин спілкування, тренінгових занять

1-11

Упродовж року

Класні керівники  

3

 Перегляд кінострічок відповідної спрямованості

5 – 11

Упродовж року

Учителі  інформатики

 

4

Круглий стіл старшокласників «Як довіряти й бути вдячним»

9-11

Січень

Педагог-організатор

Міщенчук

5

Відпрацювання теми особистої гідності в ході вивчення літературних творі, на уроках історії

1-11

Упродовж року

Класоводи, учителі літератури, історії

6

Проведення заходів в рамках Всеукраїнського тижня права «Стоп булінгу»

1-11

09-13 грудня

Класні керівники, учителі правознавства, практичний психолог школи

Психологічний супровід

Діагностичний етап

1

–      Спостереження за міжособистісною поведінкою здобувачів освіти;

–      опитування (анкетування) учасників освітнього процесу;

-    діагностика мікроклімату, згуртованості класних колективів та емоційних станів учнів;

–     дослідження наявності референтних груп та відторгнених в колективах;

Усі категорії учасників освітнього процесу

 

Упродовж року

 

 

 

 

 

(За потребою)

 

Класні керівники,

соціальний педагог

С.В. Бордіян

2

Створення бази інструментарію для діагностування рівня напруги, тривожності в учнівських колективах

 

Вересень

Практичний психолог  

С.В.Красовська

3

Діагностика стану психологічного клімату класу

1-11

Упродовж року

Практичний психолог  

С.В.Красовська

4

Спостереження під час навчального процесу, позаурочний час

1-11

Упродовж року

Практичний психолог  

С.В.Красовська

5

Консультаційна робота з учасниками освітнього процесу

1-11

Упродовж року

Практичний психолог  

С.В.Красовська

6

Профілактично-просвітницька, корекційно-розвивальна робота з учасниками освітнього процесу

1-11

Упродовж року

Практичний психолог  

С.В.Красовська

Робота з батьками

1

Тематичні батьківські збори «Протидія цькуванню в учнівському колективі»

1-11

Упродовж року

Класні керівники  Класоводи

2

Поради батькам щодо зменшення ризиків булінгу та кібербулінгу для своєї дитини

1-11

Упродовж року

Практичний психолог  

С.В.Красовська

3

Тренінг «Як навчити дітей безпеці в Інтернеті»

За запитом

Січень – Лютий

Практичний психолог  

С.В.Красовська

 Заступник директора з ВР                         Т.В.Чайковська-Лукинів