Методична робота школи формувалася на підставі сучасних тенденцій розвиту системи освіти в Україні:

  • впровадження інформаційних освітні технологій;
  • розвиток особистісна орієнтованого навчання;
  • акцентування прикладного аспекту застосування набутих знань.

У школі створена модель особистісна орієнтованого підходу до росту професійної майстерності педагогічних працівників:

  1. Репродуктивний (4)
  2. Адаптивний (8)
  3. Локально-моделюючий (14)
  4. Системно-моделюючі знання (10)
  5. Системно-моделююча (14)

Школа дбає про професійний розвиток учителів. Особливо опікується вчителями, які щойно розпочинають працювати. Важливим елементом у роботі школи є внутрішкільне вдосконалення, створення мотиваційного клімату, корпоративної культури.

Нормативна поведінка містить правила, що в закладі вважається “доброю” і “поганою” поведінкою, “як саме тут все відбувається”.

Враження – позитивні або негативні враження від того “як саме тут все відбувається”.

Ставлення – на основі вражень формується ставлення до себе, роботи, колег, школи в цілому.          

Школа постійно проводить внутрішнє оцінювання своєї праці. Висновки з оцінювання аналізуються і враховуються в плані розвитку роботи школи. Педагогічний нагляд розуміється як постійний моніторинг праці вчителів із застосуванням різних форм; якості: перевірка або партнерська діагностика уроку, дослідження ритмічності оцінювання, тощо.