Права та обов’язки учнів (вихованців), що визначені чинним законодавством України і статутом загальноосвітнього навчального закладу, складені на основі ст 52 та 53 ЗУ
Про освіту від 05.09.2017 №2145-VIII

https://kodeksy.com.ua/pro_osvitu/statja-52.htm

https://kodeksy.com.ua/pro_osvitu/statja-53.htm

Учні мають право:

ü  на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;

ü  на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою навчального закладу;

ü  на доступ до інформації з усіх галузей знань; брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах, тощо;

ü  брати участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;

ü  брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках за інтересами, тощо;

ü  брати участь у обговореннях і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів (вихованців);

ü  на захист від будь-яких видів експлуатації, психологічного та фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь і гідність;

ü  на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання і праці;

ü  інші права, що не суперечать законодавству України.

 

Учні зобов’язані:

ü  оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;

ü  дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку;

ü  бережливо ставитися до державного, громадського, особистого майна;

ü  дотримуватися законодавства, моральних та етичних норм поведінки;

ü  брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонено чинним законодавством;

ü  дотримуватися правил особистої гігієни;

ü  інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.